Terminsstart HT 2014

Välkommen till en ny termin! Här hittar du allt du behöver veta inför terminsstarten, inklusive uppropstider och scheman.

#kunskapsresan

Hur är det att som marinarkeolog ta sig in i ett förstelnat ögonblick nere på Östersjöns kalla botten? Lyssna på forskarpoddar i gröngräset! www.sh.se/kunskapsresan

Välkommen till Södertörns högskola!

Här studerar 13 000 studenter på cirka 60 program och 350 kurser.

Stark Östersjö- och Östeuropaforskning

Vid Södertörns högskola bedrivs omfattande, mångvetenskaplig forskning som har koppling till Östeuropa och Östersjöregionen.

Södertörns högskola

Vi bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns också en lärarutbildning med interkulturell profil.