Om Södertörns högskola / Personal

Johan Rönnby

Kontaktuppgifter

Johan Rönnby
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 41 91
Fax: 08-608 46 40
F 817 F-huset

PhD at Stockholm University 1995. Senior curator/marine archaeologist at the National Heritage Board UV Stockholm 1994-97. Teacher and researcher at Södertörn University since 1997. 

Associate professor (docent) in archaeology at Stockholm University in 2000. Between 2003-2008 head of Södertörn University Higher Education Development Unit (HPU).  STINT fellow and guest professor at Skidmore College, USA fall 2005. Extern examinator Southampton University 2001-2005. Associate professor (docent) in maritime archeology at Helsinki University in 2008. 

Professor of Maritime Archaeology at Södertörn University 2009. Since 2010 responsible for the Maritime Archaeological Research Institute, MARIS, at Södertörn University.

His research have focused on different shipwrecks in the Baltic Sea, but have also concerned Viking age lake dwellings, harbours and prehistoric landscapes under water. He has as well published several studies dealing with coastal landscapes and mans cultural and social interaction with water.

Podcast:


 

Video:

 


Publication in selection:

Gamla Västervik - från vikingagårdar till medeltidsstad. Tjustbygden.1989.

New research at the lake building Bulverket, Gotland, Sweden. International Journal of Nautical Archaeology. 19.3:1990.
 
Det stora skeppet. Fartygsbyggeri och maktideologi i början av den nya tiden. Aktuell arkeologi III. SAR nr 25 1992.
 
Archaeological stratigraphy underwater. Some remarks based on an investigation of a Swedish 12th century lake building. PACT. 1994.
 
Östersjöns sjunkna skepp. En marinarkeologisk tidsresa. Tiden. Stockholm 1995 (med Jon Adams).
 
Bålverket. Om motstånd och samhällsförändring med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland. Riksantikvarieämbetet. Studier från UV Stockholm 1995.
 
Furstens Fartyg. Marinarkeologiska undersökningar av en renässans kravel. Sjöhistoriska muséet/Länsstyrelsen i Stockholm län. 1996. (med Jon Adams).
 
Ett sjunket landskap. Vår hembygd. Huskvarna hembygdsförenings årsskrift 1997 (med Mikael Nordström).

Visst ska vi utbilda i arkeologi! Gjallarhornet. 2000.

Ship Timbers on the Arctic Shores of Svalbard - A Marine Archaeological Study. Polarforskningssekretariatets årsbok. Stockholm 2000 (med Per Lejoneke). 

Sjunket förflutet. Arkeologiska möjligheter under vatten. Runius & C:o förlag. Stockholm 2001.
 
Tomtningar i utskärgården från yngre järnåldern. Arkeologiska undersökningar på Landsort, Torö sn, Södermanland. Södertörns högskola. Research Reports 6 2000 (med Maria Landin).

The Kuggmaren Cog. The International Journal of Nautical Archaeology. 2003. 31.2. p. 172-181. (med Jon Adams). Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. Swedish Maritime Museum 2003 (red. med Ulrika Djerw).

By the Water. Archaeological Perspectives on Human Strategies around Baltic Sea. Södertörn Academic Studies 17. 2003.

Archaeology and the Contemporary. The Limestone Industry at Lörje, Gotland, Sweden. i: The Interplay of Past and Present. Södertörns Archaeological Studies 1. Ed Hans Bolin. 2004.

Forntidsresan. En introduktion till arkeologistudierna. Läromedel från Södertörns högskola 2005:1. 2005.

Ekologiska perspektiv och arkeologiska möjligheter. i:  Människan anpassaren människan överskridaren. Red Sven Lilja. Research reports 2006:4. Södertörns högskola. 2006.

Identity, Threat and Defiance: Interpreting the 'Bulwark', a 12th Century Lake Building on Gotland, Sweden. Journal of Maritime Archaeology. 2006:2. Southampton. 2006. (med Jon Adams)

Maritime Durées. Long-Term Structures in the Coastal Landscape. Journal of Maritime Archaeology. 2007:2. Southampton. 2007.

Att bilda varandra. Medborgerlig bildning och högskolepedagoiskt utvecklingsarbete på Södertörns högskola. Högskoleverket Rapport 2008:14. 2008.

Arkeologin, akademin och samtiden. i: Tradition och praxis i högre utbildning. 12 ämnesdidaktiska exempel från Södertörns högskola. Södertörn Studies in Higher Education 1. (red  Anders Burman, Ana Graviz och Johan Rönnby). 2010.

One of his Majesty's best "kraffwells'. The wreck of an early carvel-built ship at Franska Stenarna, Sweden. The International Journal of Nautical Archeaology  (med Jon Adams) (in print 2011).

The Ghost Ship. An Intact Fluit Ship from Around 1650 in the Middle of the Baltic. The International Journal of Nautical Archaeology (with Niklas Eriksson) (In Prep).

Archaeological Interpretation of Shipwrecks. Ed Johan Rönnby. Södertörn
University. (In Prep).